• این اپلیکیشن نیز نظیر اغلب کیف پولهای دیجیتال رایگان بوده و به شما کمک میکند تا به شبکهی بیت کوین متصل شده و فعالیت کنید. کیف پول سخت افزاری ترزور (Trezor): ترزور در کنار لجر یکی از اولین انتخابهای سرمایهگذاران ارزهای دیجیتال، به عنوان یک کیف پول سخت افزاری بی نظیر است. چنین دورههایی توسط متخصصین و مشاورین ارزهای دیجیتال نظیر آکادمی آموزش [Read more]

  • الیاس فرهادی became a registered member 1 month, 3 weeks ago