• Można i odrysować kształt przy użyciu kredy krawieckiej w sztyfcie. Spośród tego co wiążę, to przy Happy rzeczywiście definicja nowego typa była bezterminowa (dotyczyła tylko osób, które absolutnie nie miały zgody z bankiem). Model e-commerce oparty o system B2B stwarza przedsiębiorcom nowe możliwości prowadzenia sprzedaży przy pomocy narzędzi in…[Read more]

  • 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011 za normy zharmonizowane należy unikać normy zamknięte w ostatnim wykazie odniesień do zasad zharmonizowanych opublikowanym przez Komisję Europejską w Serwisie Urzędowym Unii Europejskiej Komunikatem Komisji w ramach wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 ustanawi…[Read more]

  • listy podania became a registered member 1 month, 1 week ago